BHV cursus Paramaribo

NedCert

Erkend opleider BHV – EHBO

Overige cursussen

Overige cursussen

Hier staan cursussen die een los onderdeel behandelen van de opleidingen BHV Bedrijfshulpverlener en SHO Safety & Health Officer.

Cursus Preventiemedewerker in een halve dag

Let op: Preventiemedewerker zit ook al in de cursus SEHCI en SHO

Bij deze cursus leert u grondig de vereisten van de Arbeidsomstandighedenwet begrijpen, met de focus op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Wij informeren u over de vaardigheden om effectief een RI&E uit te voeren, risico's te identificeren en een doeltreffend plan van aanpak op te stellen.

Het certificaat Preventiemedewerker is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons een mail en wij spreken in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr

SEHBK eerste hulp bij kinderen cursus in 1 dag

Let op: SEHBK zit ook al in SEHSO en SHO

Het certificaat SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in Nederland aangewezen als geldig EHBO certificaat voor gastouders. Van NedCert zijn twee certificaten aangewezen. In het register van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is mede het SEHBK certificaat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als bewijsstuk van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

Tijdens deze eendaagse cursus krijgt u gedegen training in het verlenen van eerste hulp aan kinderen bij ongevallen en onwelwordingen. U leert niet alleen de praktische vaardigheden, maar begrijpt ook de verantwoordelijkheden en vereisten voor de zorg voor kinderen in noodsituaties.

Het SEHBK certificaat is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons dan een mail om minstens 6 deelnemers aan te melden. Wij spreken dan, in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr

BFA Basic First Aid in een halve dag

Let op: Basic First Aid zit ook al in de cursussen BHV en SEHSO en SHO

Deze cursus behandelt belangrijke basisvaardigheden van EHBO die van toepassing zijn op volwassenen. U leert hoe te handelen in noodsituaties, zoals verwondingen en bewustzijnsverlies, en ontwikkelt een stevige basis voor het verlenen van eerste hulp in noodsituaties met volwassenen.

Het BFA certificaat is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons dan een mail om minstens 6 deelnemers aan te melden. Wij spreken dan, in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr

BLSAED Reanimeren en AED in een ± 3 uur

Let op: BLSAED zit ook al in BHV en SEHSO en SHO

Bij deze cursus wordt u bekwaam in reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). U krijgt niet alleen theoretische kennis, maar u oefent ook actief in het toepassen van reanimatie en het gebruik van een AED.

Het BLSAED certificaat is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons dan een mail om minstens 6 deelnemers aan te melden. Wij spreken dan, in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr

BHVP Ploegleider in een dag

Let op: BHVP zit ook al in SEHCI en SHO

Deze training is voor degenen met een geldig NedCert BHV-certificaat en biedt gedetailleerde instructie over het leiden van een BHV-ploeg tijdens noodsituaties. U gaat leren hoe u de leiding kunt nemen, prioriteiten kunt stellen en effectief kunt reageren op noodsituaties.

Het certificaat BHV Ploegleider is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons dan een mail om minstens 6 deelnemers aan te melden. Wij spreken dan, in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr

HKB Hanteren Kleine Blusmiddelen in ± 2,5 uur

HKB zit ook al in BHV en SHO

De cursus HKB is bijvoorbeeld geschikt voor zorgmedewerkers die reeds kennis hebben van EHBO.

Het HKB certificaat is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons dan een mail om minstens 6 deelnemers aan te melden. Wij spreken dan, in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr

SDB Stop de Bloeding ± in 2 uur

Let op: Stop de Bloeding zit ook al in de cursussen BHV en SEHSO en SHO

In navolging van Amerika, is door NedCert in 2015 de nationale campagne “Stop de bloeding” gestart om iedereen bewust te maken van het feit dat u een bloeding onmiddellijk moet stelpen omdat u hiermee levens kan redden.

www.stopdebloeding.nl

Het SdB certificaat is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons dan een mail om minstens 6 deelnemers aan te melden. Wij spreken dan, in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursusparamaribo.sr